Meat Price List

Beef Meats

Beef Liver..............................$4.99 LB

Soup Bones...........................$8.99 LB

Marrow Bones.......................$8.99 LB

Ground Beef..........................$9.49 LB

Brisket................................$10.49 LB

Beef Patties........................$10.99 LB

Stew ...................................$10.99 LB

Kabob..................................$10.99 LB

Beef Roast..........................$11.49 LB

Short Ribs...........................$11.99 LB

Steaks  

Rib-eye..................................$18.99lb

T-Bone...................................$18.99lb

Top Round.............................$16.99lb

London Broil..........................$14.99lb

Chuck Steak..........................$12.99lb

 

Poultry

Chicken

Wings.......................................$7.99 lb

Thighs......................................$7.99 lb

Breast......................................$8.99 lb

Whole Bird...............................$6.99 lb

Turkey

Ground......................................$8.99lb

Breast.......................................$9.99lb

Wings........................................$7.99lb

Drumstick.................................$7.99lb

Pork Meats

Pork Liver...............................$4.99 LB

Bacon Ends............................$7.99 LB

Ground Pork...........................$8.99 LB

Flavored Sausages................$9.99 LB

(Basil,Jalapeno,Cajun,French Apple)

Hot/Sweet Link......................$9.99 LB

Breakfast Patties...................$9.99 LB

Kielbasa.................................$9.99 LB

Chorizo...................................$9.99 LB

Pork Roast...........................$12.99 LB

Baby Back Ribs....................$12.49 LB

Country Style Ribs...............$12.49 LB

Bacon...................................$13.99 LB

Pork Chops Bone In..............$13.99LB

Pork Chops bnls....................$13.99LB

Lamb

Ground Lamb.........................$15.99lb

Kabobs...................................$17.99lb

Stew.......................................$16.99lb

Hot or Sweet..........................$16.99lb

Shanks...................................$15.99lb

Loin or Shoulder Chops.........$19.99lb

Rack Of Lamb........................$19.99lb

Steaks....................................$21.99lb

Riblets....................................$16.99lb

Whole Leg..............................$21.99lb